TNS & Kasango – Sikelela Lyrics

TNS & Kasango Sikelela Lyrics (feat. Bukeka), TNS Sikelela Lyrics

Sikelela
Sikelela
Sikelela umhlaba wethu
Nabantwana bethu
Sikelela
Sikelela
Sikelela umhlaba wethu
Nabantwana bethu

Sikelela amadoda
Sikelela abafazi
Sikelel’umhlaba wethu
Nabantwana bethu
Nkosi bon’ilizwe lethu
Nkosi bon’ilizwe lethu
Nkosi bon’ilizwe lethu
Iyhooo hiiiiiiiii yeweeee
Nkosi hihihihi
Nkosi hihihihi
Nkosi hihihihi
Nkosi hihihihi

Yeweeee
Sikelela amadoda, sikelela abafazi
Sikelel’umhlaba wethu nabantwana bethu
Sikelela amadoda, sikelela abafazi
Sikelel’umhlaba wethu nabantwana bethu

Nkosi hihihihi
Wena wezulu, wena wezulu
Nkosi hihihihi
Wena wezulu, wena wezulu

Nkosi bon’ilizwe lethu
Nkosi bon’ilizwe lethu
Nkosi bon’ilizwe lethu
Iyhoooo hiiiiii yeweeee
Nkosi hihihihi
Nkosi hihihihi