S’Villa – Jehovah Lyrics

S’Villa Jehovah Lyrics (feat. Zuma)

Ishuu! Asambe! Ebana!
Ishu! Asambe!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uthando lwakho enhlizweni yami
Engithi lona alusoze laphela, asambe! umshini!

Uthando (uthando lwakho enhlizweni yami…uthando lwakho enhlizweni yami)
Enhlizweni (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)
Alupheli (uthando lwakho enhlizweni yami…thando lwakho enhlizweni yami)
Alupheli (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

Uthando lwakho enhlizweni yami
Lungenza ngikufake ekasi lami
Lungenza ngikwazise kuMa
Uthando lwakho enhlizweni yami
Uthando lwakho enhlizweni yami
Lona lingenza ngithande ngingasabi
Lona alusoze laphela
Lona alusoze laphela my baby hey
Uthando lwakho enhlizweni yami
Lungenza ngikufake ekasi lami
Lungenza ngikwazise kuMa
Uthando lwakho enhlizweni yami
Uthando lwakho enhlizweni yami
Lona lingenza ngithande ngingasabi
Lona alusoze laphela
Lona alusoze laphela my baby hey

Uthando (uthando lwakho enhlizweni yami…uthando lwakho enhlizweni yami)
Enhlizweni (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)
Alupheli (uthando lwakho enhlizweni yami…thando lwakho enhlizweni yami)
Alupheli (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!

Mina (mina nawe sthandwa sami)
Ngikhetha (sohlukaniswa ukufa)
Wena (noma abathakathi besilinga)
Kuphela (sohlukanisw’uJehovah)
Mina (mina nawe sthandwa sami)
Ngikhetha (sohlukaniswa ukufa)
Wena (noma abathakathi besilinga)
Kuphela (sohlukanisw’uJehovah)
Mina (mina nawe sthandwa sami)
Ngikhetha (sohlukaniswa ukufa)
Wena (noma abathakathi besilinga)
Kuphela (sohlukanisw’uJehovah)
Mina (mina nawe sthandwa sami)
Ngikhetha (sohlukaniswa ukufa)
Wena (noma abathakathi besilinga)
Kuphela (sohlukanisw’uJehovah)

Uthando (uthando lwakho enhlizweni yami…uthando lwakho enhlizweni yami)
Enhlizweni (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)
Alupheli (uthando lwakho enhlizweni yami…thando lwakho enhlizweni yami)
Alupheli (eh lona alusoze laphela…eh lona alusoze laphela my baby hey)

Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!
Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh! Uuuh!