Makhadzi, Master KG – Kulakwe Lyrics

Makhadzi Kulakwe Lyrics, Makhadzi ft Master KG Makhadzi Kulakwe Lyrics

He kula kwe
He kula kwe
He kula kwe
He kula kwe ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala
He kula kwe ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala
He kula kwe ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala

Inwi mu ngana wanu, munga wanu
U ya mpfuna nne
Inwi mu ngana wanu, munga wanu
U ya ntoda nne
Inwi mu ngana wanu, munga wanu
U ya mpfuna nne
Inwi mu ngana wanu, munga wanu
U ya mpfuna nne

Wena chomi ya wena, chomi ya wena
U ya niranza mino
Wena chomi ya wena, chomi ya wena
U ya niranza mino

He kula kwe ndi vhonyi vhala
Vha i ta ni fhala
Vha toda nne kani
Vha funa nne kani?
Vha toda nne kani? Vha toda nne kani

He kula kwe
He kula kwe

Ari vhone

Mungana wanu ni mu vhudze
Ampfare sa kumba
(mpfare sa kumba)
(mpfare sa kumba)

Mungana wanu ni mu vhudze
Ampfare sa kumba
(mpfare sa kumba)
(mpfare sa kumba)
Mungana wanu ni mu vhudzee
Nne ndi funesa dzi boo kiss
(funesa dzi boo kiss)
(funesa dzi boo kiss)

Ende futhi ni mu vhudze
Nne ndi funesa honeymoon
(funesa honeymoon)
(funesa honeymoon)

Mungana wanu ni mu vhudzee
Nne ndi funesa zwikolodo
(funesa zwikolodo)
(funesa zwikolo)

Ende futhi ni mu vhudze
Nne ndi funesa honeymoon
Ari vhone

Ndo mu dzhenisa zwikolodoni
dzhenisa zwikolo
Ndo mu dzhenisa zwikolodoni
dzhenisa zwikolo
Ndo mu rengisa dzi Gucci
rengisa dzi Gucci
Ndo mu rengisa dzi Gucci
rengisa dzi Gucci

Kha mpfare sa kumba

Ndi a mufuna nwana wavho
U ya mpfuna nanne wee
Ndi a mufuna nwana wavho
U ya mpfuna nanne wee
Ndi a mufuna mungana wanu
U ya mpfuna nanne wee

Mungana wanu ni mu vhudzee
Nne ndi funesa zwikolodo