Kelly Khumalo – Esphambanweni Lyrics

Kelly Khumalo Esphambanweni Lyrics (feat. Hlengiwe Mhlaba)

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wena Jehova unesineke
Futh’ uyang’khathalela
Wena Jehov’ uyang’mangaza
Awufani awufani nab’ abantu
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha
Indebe yam’ iyachichima
Oh hallelujah useyingoma yam’
Yoku yokudumisa

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wena Jehov’ awungiyeki
Ngob’ uyakhathazeka
Nginawe angsoze ngadangala
Phel’ awufani awufani naba bantu
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha
Indebe yami iyachichima
Oh hallelujah useyingoma yam’
Yokudumisa halelujah

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wena Jehova unesineke
Futh’ uyang’khathalela
Wena Jehov’ uyang’mangaza
Awufani awufani nab’ abantu
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha
Indebe yam’ iyachichima
Oh hallelujah useyingoma yam’
Yoku yokudumisa

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme