Jessica LM – Juba Lami Lyrics

Jessica LM Juba Lami Lyrics (feat. Woza Sabza)

Dust to dust and ashes to ashes Uthuli othulini

Bathi amagugu elilizwe Ayosala Emathuneni, thuneni
Ngiyabuza kuwena mdali
Kwa Khala nyonini dlozi lami, Hhoh
mina ngazala ingane
Yakhuliswa ukufaaaaa

I wish I knew the color of your eyes
Were they any similar to mine?
I wish I knew the brightness of your smile… in the dead of night.
Ooh, I wish I knew the color of your eyes
Were they any similar to mine?
I wish I knew the brightness of your smile in the dead of night.

Yakunetha imvula, isule ezonyembezi
Nyembezi zeminyaka, aaahaaa…
Nyembezi zaka mama ooohaaa…
Yakunetha imvula, isule ezonyembezi
Nyembezi zeminyaka, aaahaaa…
Nyembezi zaka mama oooooh…

Hamba Juba lami
Ndizela’ emafini
Sizobuya sibonane Kwelizayooooo,
Kwelizayooo,
Hamba Juba lami
Ndizela’ emafini
Sizobuya sibonane, Kwelizayoooo,
Kwelizayoooo.

Yakunetha imvula, isule ezonyembezi
Nyembezi zeminyaka, ooh ooh oohaaa
zaka mama, mamaaooooh
Yakunetha imvula, isule ezonyembezi ye Zaka mama.

Hamba mntaka mama, Hamba mntaka mama, Hamba mntaka mama,

Hamba Juba lami
Ndizela’ emafini
Sizobuya sibonane
Kwelizayoooo,
Kwelizayoooohooo.
Hamba Juba lami
Ndizela’ emafini
Sizobuya sibonane
Kwelizayoooo, ooohoooo,
Kwelizayo.

Hamba Juba lami
Ndizela’ emafini
Sizobuya sibonane
Kwelizayoooo,
Kwelizayoooohooo.
Oooh Hamba Juba lami
Ndizela’ emafini
Sizobuya sibonane
Kwelizayoooo,
Kwelizayooo.

Jessica LM Juba Lami Lyrics English Translation

Dust to dust and ashes to ashes Dust to dust

They say the treasures of the world will be left in the Grave, the grave
I ask you creator
Kwa Khala bird bird my ancestor, Hhoh
I gave birth to a child
It was raised to faaaaaa

I wish I knew the color of your eyes
Were they any similar to mine?
I wish I knew the brightness of your smile… in the dead of night.
Ooh, I wish I knew the color of your eyes
Were they any similar to mine?
I wish I knew the brightness of your smile in the dead of night.

When it rained, he wiped away the tears
Tears of the years, aaahaaa…
Tears of mother ooohaaa…
When it rained, he wiped away the tears
Tears of the years, aaahaaa…
Tears of mother oooooh…

Go my Dove
I’m flying in the clouds
See you next time,
In the future,
Go my Dove
I’m flying in the clouds
See you again, next time,
In the futureooo.

When it rained, he wiped away the tears
Tears of years, ooh ooh oohaaa
zaka mama, mamaaooooh
When it rained, it wiped away Zaka mama’s tears.

Go mother, Go mother, Go mother,

Go my Dove
I’m flying in the clouds
We will see each other again
In the future,
In the future ooooooo.
Go my Dove
I’m flying in the clouds
We will see each other again
In the future, ooohoooo,
In the future.

Go my Dove
I’m flying in the clouds
We will see each other again
In the future,
In the future ooooooo.
Oooh Go My Dove
I’m flying in the clouds
We will see each other again
In the future,
In the future.