Echo Deep – Isihlungu Lyrics

Echo Deep Isihlungu Lyrics (feat. Dr. Feel & Sontshikazi)

Aii oh ah yeh

Ngifis ukhala kumhlaba omuhle
Ongena nzondo ogcwele uthando
Ngifis ukhala la lonk ulusha lunemibono
Nempilo ingcono,

Manje ulusha lonke
Lugcwele emigwaqeni
luqhuba ubugebengu
Lufa izidakamizwa
Eh eh

Aii
Weh ma weh
Weh ma weh
Weh ma weh
Isihlungu esikhulu

Izwe lethu lomoshakele
Izwe lethu

Le ke le la..

BTC