Drizzy Sam RSA – Thatheka Lyrics

Drizzy Sam RSA Thatheka Lyrics (feat. Kaymor & Ohp Sage)

Mandiqala ukubona
Ngathatheka
Inhliziyo yagcwala nge njabulo
kwaphela ngisho amazwi
Mandiqala ukubona
Ngathatheka
Inhliziyo yagcwala nge njabulo
kwaphela ngisho amazwi
Yiiii
Ngathola isoka lami
Yiiii
Ngathola isoka lami
yiiiii
Ngisemathandweni
yiiiii
Ngisemathandweni

Tara-Tadi-Dai Dey
Mina ngisemathandweni
Para-papa-papa-papa
Ngisemathandweni
Yhoo intwenjena
Angizange ngayibona intwenjena
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Yhoo intwenjena
Angizange ngayibona intwenjena
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Yhoo intwenjena

Angizange ngayibona intwenjena
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Yhoo intwenjena
Angizange ngayibona intwenjena
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Makufuka kuwe ngiyazi fela
yooo intwe njena
Angizange ngayibona intwenjena
Phela luyashisa
Luvutha kakhulu
mmm uthando lwethu

Yiiii
Ngathola isoka lami
Yiiii
Ngathola isoka lami
yiiiii
Ngisemathandweni
yiiiii
Ngisemathandweni
Ngisemathandweni
Yhoo intwenjena

Angizange ngayibona intwenjena
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Yhoo intwenjena
Angizange ngayibona intwenjena
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Makufuka kuwe ngiyazi fela
Yhoo intwenjena