Dr Tumi – Akekho Lyrics

Dr Tumi Akekho Lyrics

Unothando
(Unomusa)
Unomusa
Uyalalela
Aphendule
Uyangithanda
Uyangivikela
Uyangihola
Endleleni
(Angikaze ngi) Angikaze ngi-mbone
(Bon’ofana naye)Onje’ngawe
Nkosi yam (Nkosi yam)
(Angikaze ngii)Angikaze ngi-mbone
O onje’ngawe (onje’ngawe)
Nkosi yam

Ngiphepile
Ngisindile
Ekufeni
Ngenxa yakho
Manje ngiya kholwa
Ukuthi wangifela
Esiphambanweni

Ngiyabonga

Ah
Angikaze ngim-bone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone

O onje’ngawe
Nkosi yam

Wethembekile
Awu chinchi
Wena ulungile

Awu fane nabantu
Mananjalo
Nkosi yezulu

Akekho
Akekho
Akekho’njengawe
Angimbonanga
Angimbonanga
Akhekonje’ngawe
(Akekho) Akekho
Akekho

Akekho’njengawe
Angimbonanga
Angimbonanga
Akekho’njengawe

Wethembekile

Awu chinchi
Wena ulungile
Awu fane nabantu
Mananjalo
Nkosi yezulu

Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi ya-aaa-aaam

Written by: Tumisang Makweya