Diamond Jimma – Mio Fo Lyrics

Diamond Jimma Mio Fo Lyrics

Jimma sun
Jimma sun leleyi
Omije wa loju mi
Mo ranju mo ko do dindin
Mo be Sati Ramoni
Ma je ki ire mi koja mi
I keep on believing me
Adun yo gbeyin ewuro mi
Eye Kan sha lo su mi
Won s’omolomo sarin ota ni
Amo mio fo
Mo shin parole lo
Iji n ja loko
Ko ma kan ara le
Ko da kan gbimo po
Mo ma rogo lo
Eye mi a fo loke
Lai farapa
Eyin ko le kola owo mi
Ema shey bi p’eyin lolorun mi
Ggbogbo eyin te n robi kan mi
Ki ibi re pada so do yin
I owe no one apology
And I wish you what you wish me
Shey b’eye kan sha lo su mi
Won somolomo sarin ota ni
Karaye pe mi logo
Kin rowo rola lo
Kin ma shey mofo
Kin debi ti n ma de
Protect me from the ones
Wey no wan my life to glow
On my way to blow, Oh
Omije wa loju mi
Mo ranju mo ko d’odindin
Mo be sati Ramoni
Ma je ki ire mi koja mi
I keep on believing me
Adun yo gbeyin ewuro mi
Eye kan sha lo su mi
Won s’omolomo sarin ota ni
Amo mio fo
Mo shin parole lo
Iji n ja loko
Kan ma kan ara ‘le
Ko da kan gbimo po
Mo ma rogo lo
Eye mi a fo loke
Oh, oh, lai farapa

Jimma sun