Bucy Radebe – Uzugcin’impilo Yam’ Lyrics

Bucy Radebe Uzugcin’impilo Yam’ Lyrics

Oh Bawo, ngiyacela
Uyigcin’impilo yam’
Ukhusel’ umoya wam’

USomandla uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
Somandla uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
Somandla Uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Wen’uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
Ngoba mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge kuwe-e-e)
Ngamaxesha onke (Ngamaxesha onke)
Ngoba mna ndohamba ndijonge kuwe (Ngizohamba ndijonge kuwe-e-e)
Ngamaxesha wonke (Ngama)
Ngoba mna ndohamba ndijonge kuwe (Ngizohamba ndijonge kuwe-e-e)
Ngamaxesha wonke (Ngama) Yebo (Xesha onke)

Ngoba mna ndohamba ndijonge kuwe (Ngizohamba ndijonge kuwe-e-e)
Ngamaxesha onke (Xesha onke)
Ngoba mna ndohamba ndijonge kuwe (Ngizohamba ndijonge kuwe-e-e)
Ngamaxesha onke (Xesha) Let me hear them sing (Onke)

Somandla uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ yebo (Ukhusel’ umoya wam’)
Somandla uzugcin’impilo yam’ (Uzugcin’impilo yam’)
Uphinde ukhusel’ umoya wam’ (Ukhusel’ umoya wam’)
Ngoba mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge kuwe-e-e)
(Ngama) Ngamaxesha onke (Xesha onke)
Ngoba mna ndohamba
(Ngizoha) Ngizohamba kuwe (Mba ndijonge) Ngamaxesha onke (Kuwe-e-e)
Yeboo (Ngamaxesha onke)

Ngoba mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge kuwe-e-e)
Ngamaxesha onke
Ngoba mna ndohamba (Ngizohamba ndijonge kuwe-e-e)
Ngamaxesha onke
Hallelujah!